[zaloguj się]

8. Warianty hasła.

Ponieważ nie podajemy żadnej statystyki, za postać hasłową przyjmujemy odmiankę najregularniejszą pod względem fonetycznym i w tejże kolejności układamy następne warianty, np.:

fajngolt, fajngult, fangult.
Nie podajemy źródeł po wymienieniu odmianek, ale pochodzące z Lindego opatrujemy uwagą:
(Linde).