[zaloguj się]

[NIEZUCZONY part praet pass pf

Tekst nie oznacza pochyleń; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniezuczony
pl
G niezuczonych

sg N m niezuczony.pl G niezuczonych.

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Nie nauczony czegoś, nie wyćwiczony (o koniu): [Amazonki] polerosz dzyeszyącz nyeszvczonych poszlaly yemv [Aleksandrowi Wielkiemu] [...] A kony byelych nievczonych czvdnych dzyeszyącz [polledros decem indomitos ... et equos albos indomitos; dzieſięć zrzebiąt nie obiezdzonych ... koni białych też nieukrotnich HistAl H3v] HistAl 1510 300.
2. Nieokiełznany, dziki (o koniu): yszeby [...] myal krolyewacz/ ktoryby onego konya nievczonego vyeszdzyl [...] ktoryby thego konya okruthnego vyeszdzyl [...] gdy [Aleksander] przeszel przesz myesczcze gdzye stal on kon nyeszvczony [ille equus indomitus; on koń nieuſmierzony HistAl A8v] [...] A przethnym racze y ynsze czlonky luczkye roszmyothane leszącze HistAl 1510 52.

Synonimy: 1. nieobjeżdżony, nieuczony, nieukrotny, niewyprawny; 2. bujny, dziki, nieokrocony, nieokrotły, nieouzdany, nieuczony, nieugłaskany, nieujeżdżony, nieukrocony, nieuskromny, nieuśmierzony.

Cf ZUCZYĆ]

MK