[zaloguj się]

BREDZIĆ (16) vb impf

bredzić (14), brzedzić (1); bredzić : brzedzić Mącz (1 : 1).

e jasne (Cn pochylone).

Fleksja
inf bredzić
indicativus
praes
sg pl
2 bredzisz
3 bredzi bredzą

inf bredzić (2).praes 2 sg bredzisz (3).3 sg bredzi (7).3 pl bredzą (3).part praes act bredząc (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (XVIII) - XVIII w.

1. Mówić rzeczy zmyślone, urojone, fałszywe, niedorzeczne, pleść głupstwa; bałamucić; kłamać (często w polemikach religijnych); obtundere Mącz; confabulari, deblaterare, fabulare, fabulari, fabulam narrare, serere Cn (15): Obtundis tametsi intelligo, Bredźiſz áczkolwiek rozumiem/ álbo yákobych nierozumiał. Mącz 439b; że przez naśienie niewieśćie od Bogá obiecáne [...] rozumieć mamy: á nie Máryą/ iáko drudzy bredzą/ ále mowię właśnie cżłowieká potomká niewieściego CzechEp 292; Siedem duchow/ nie znácząć śiedmi miniſtrow (iáko Czechowic bredzi) WujNT 841, 440, 849; Bredziſz ſynu: czyniſz to wprawdzie nád ſwoy zwyczáy CiekPotr 25; Cżego ſię może dorwáć/ nie brákuiąc krádnie. Kłáma/ bredźi/ fałſzuie/ zdradza/ mozgiem ruſza KlonWor 36; Więc plećie/ bredźi/ mata: y ná on kośćiołek Náwyłudza powałek/ pieniędzy/ gomołek. KlonWor 47, 2, 47.

bredzić co (2): Ba pewnie ſnać yż v przedziś [do piekła] Náſſ potych płotkach czo bredziś RejKup x4. Cf Zwrot.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): á ći mozgowcy bredzą/ iż Bog Kryſtuſá wſkrześił PowodPr 34.

Przysłowie: co ſliná do vſt przynieſie tho bredzą. SarnUzn F6.
Zwrot: »bredzić lada co« : y ony ich Diurnały przyſtoſowáli [errata: przyſtoſowáły] [...] do dwu mowię/ wielkich świátłośći [...] ták bredząc ládá co CzechEp 171.
a. Wypowiadać w gorączce wyrazy albo zdania bez sensu; majaczyć (1): A Oćiec iuż ná zmyſłách ſzwánkował y w mowie [...] Mnich Dyálektyk iákiś poſtrzegł tego ſłyſząc: A iż Teſtator bredźi/ w głowie ſobie kryſząc. KlonWor 70.
2. Wydawać głos właściwy zwierzętom; ryczeć, kwiczeć, gęgać; rudere Mącz (1): Rudo, Kwiczę/ to yeſt ryczę yákoby ośieł. Rudere etiam abusive de leonibus et hominibus dicitur, Ryczeć/ brzedzić álbo gęgáć. Mącz 359d.

Synonimy: 1. bajać, fałszować, klektać, kłamać, matać, pleść, zdradzać; 2. gęgać, kwiczeć, ryczeć.

Formacje pochodne: nabredzić, pobredzić.

Cf BREDZĄCY

LZ