[zaloguj się]

ROZEJMOWAĆ (5) vb impf

rozejmować (5), [rozyjmować, rozymować].

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
1 rozejmuję
3 rozyjmują
fut
pl
1 m pers będziem rozejmować

praes 1 sg rozejmuję (3).[3 pl rozyjmują.]fut 1 pl m pers będziem rozejmować (2).

stp, Cn notuje, Linde XVII (XVIII) – XVIII w.

1. Rozdzielać; dirimere Mącz, Calep; dispellere Mącz (3): Mącz 287c; [D]irimo – Rozłacząm, rozeimuię. Calep 328a.

rozejmować co od czego (1): Dirimo, Roſpráwiam. Rozeymuyę yedno od drugiego/ Rozwięzuyę. Mącz 103a.

2. [Zawierać rozejm, wprowadzać pokój, godzić zwaśnionych; dirimere, discernere, distrahere Cn: Rozeymuię/ Dirimo, pacifico. rozeym/ Diremptio, pacificatio. rozyemcá/ Arbiter. Volck Xxx4; Rozymuię/ vide rozeymuię. Volck Yyyv.
Szereg: »rozyjmować i czynić pokoj«: Foelices, y Pánu Bogu miłe ludzie ia być rozumiem/ y ſądzę/ tych/ ktorzy rozyimuią y czynią pokoy miedzy bráćią. KarnEksorb C4v.]
3. Rozważać, omawiać, roztrząsać jakiś problem (2):

rozejmować co (1): ten przerzecżony ártykuł [...] ieſth pirwſzy y znácżnieyſzy [...]: tedy my opuśćiwſzy inſze/ ten będziem ná then cżás rozeymowáć. SarnUzn C4v.

Szereg: »mowić i rozejmować« (1): A to żebyſcie też thym ſnádniey rzecż wſzytkę mogli poiąć o kthorey będziem mowić y rozeymowáć/ [...] SarnUzn Bv.

Synonimy: 1. rozdzielać, rozłęczać; 3. rozbaczać, rozbaczać się, rozbierać, rozeznawać, rozmyślać, rozmyślać się, rozprawować się, roztrząsać, rozważać.

Formacje współrdzenne cf JĄĆ.

ECB