[zaloguj się]

PRZENAGABAĆ (7) vb impf i pf

impf (4) [praes (3), inf, [imp]], pf (3) [zawsze: praet].

e oraz wszystkie a jasne.

Fleksja
inf przenagabać
indicativus
praes
sg pl
1 przenagabåm
3 przenagabają
praet
sg pl
2 m -eś przenagabåł m pers
3 m m pers przenagabali
f przenagabała m an
imperativus
sg
2 przenagab(a)j

inf przenagabać (1).praes 1 sg przenagabåm (1).3 pl przenagabają (2).praet 2 sg m -eś przenagabåł (1).3 sg f przenagabała (1).3 pl m pers przenagabali (1).[imp 2 sg przenagab(a)j.]

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Dokuczać (dokuczyć), niepokoić, (u)trapić; molestias exlibere, molestum esse PolAnt; infestare Mącz; exagitare, exercere, incessare, incomitiare, inquietare, insectari, insequi, lacessere, lacessire, persequi, prolectare probis, provocare, sollicitare, vexare Cn [kogo] (5): Y groźi im ſrogyemi pomſtámi iż ták przenágábáyą wierne Páńſkye/ broniąc im tego/ áby nie ſłucháli ſłow á prawdziwey náuki Páńſkyey. LubPs P, ee2; Infesto, Skódzę/ przenágábam/ trapię kogo. Mącz 170a; [A on z przibytku opowiedaαcz rzeklby: Nie przenagabay mie, iużci dwerze zawarte [!], a dziecÿ moie semnα sú w lożnicy, niemogętz wstatz a dacz tobie. [Luc 11/7] SandMalEwan 44].

[przenagabać o co: iestlizebi kto bi kto myal przenagabacz thego przerzeczonego yrzigo othi trzista zlothich pyenyedzi pospolithich ZapKrak 1544 31/798.]

przenagabać czym (1): Lud twoy Pánye vporem ſwym yuż ták poniżyli/ Dzyedzictwo twe okrucyeńſtwem tu przenágábáli [hereditatem tuam vexaverunt Ps 93/5]. LubPs V3v.

a. O chorobie (1): Ale tym cżáſem przenágábáłá nas niemoc [impedivit nos infirmitas] ktorą ieſteſmy zięći HistAl E7v.
2. [Pustoszyć, niszczyć, burzyć:
Szereg: »przenagabać ani kazić«: Jakub Drzewiczki z winą 3 grz. stronie i sądowi ma wolnie puścić staw i groblą przerzeczonem Tarnowskiem, a od tego czasu nie ma nigdy przenagabać ani kazić tej groblej i stawu ich LustrWpol II 206.]
3. Najeżdżać zbrojnie (1): IEſliby który z zagránicznych ludźi kośćioły álbo dobrá kośćielné/ álbo pográniczné kráie króleſtwá náſzégo śmiał przenágábáć [molestare JanPrzyw 4] SarnStat 5.
4. Utrudnić przejazd [co] (1): Item, iż ty rzéki ſpuſtné przenágábał. SarnStat 141.

Synonimy: 1. dokuczać, dręczyć, molestować, prześladować, trapić; 2. burzyć, niszczyć, plundrować, pustoszyć; 3. nachodzić, najeżdżać, napadać.

Formacje współrdzenne cf GABAĆ.

Cf PRZENAGABANIE, PRZENAGABANY

RS