[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7914

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NOWO 225 av
NOWOARYJAN odsyłacz/wariant cf nowoaryjanin
NOWOARYJANIN 1 sb albo nowoaryjan
NOWOCHRZCENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
[NOWOCHRZCZENIE]
NOWOCHRZCZENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOCHRZCZEŃSKI odsyłacz/wariant cf nowokrzczeński
NOWOCHRZCZONY 3 part
(NOWOCHRZEŚCIJANIN) prawdopodobne cf nowokrześcijanin
NOWOCZYNNY 1 ai
[NOWOĆ] 0 sb
NOWOEWANJELICKI 1 ai
NOWOEWANJELIK odsyłacz/wariant cf nowanjelik
[NOWOEWANJELISTA] 0 sb
[NOWOFARYZAJSKI] 0 ai
NOWOGRODEK 5 sb
[NOWOGRODKOWY] 0 ai
NOWOKRCZENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOKRCZEŃSTWO odsyłacz/wariant cf nowokrzczeństwo
NOWOKRZCENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOKRZCZENIEC 144 sb też nowochrzczeniec (25), nowokrczeniec (4), nowokrzceniec (2), nowochrzceniec (2), nowokrzeniec (1)
NOWOKRZCZEŃSKI 20 ai też nowochrzczeński (2)
NOWOKRZCZEŃSTWO 4 sb też nowokrczeństwo (1)
NOWOKRZENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOKRZEŚCIJANIN 1 sb
NOWOKSIĘŻYNY słownikowe Cn
NOWOLETNI 3 ai też nowoletny (1)
NOWOLETNY odsyłacz/wariant cf nowoletni
[NOWOMIESIĄC]
[NOWOMIESIĄCNY] odsyłacz/wariant cf [nowomiesiączny]
[NOWOMIESIĄCZNY] 0 ai albo [nowomiesiącny]
[NOWOMYŚLNY] 0 ai
NOWONARODZENIE 1 sb
NOWONARODZONY 31 part
[NOWONAWROCENIEC] 0 sb