[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7932

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[NOWEMBRYJUSZ] 0
[NOWIC] 0 sb
[NOWICYJA] sb f
NOWICYJUS odsyłacz/wariant cf nowicyjusz
[NOWICYJUSTWO] 0
NOWICYJUSZ 2 sb też nowicyjusz (1)
[NOWICYJUSZKA] sb f
[NOWIEŃ] 0
NOWINA 467 sb
NOWINIARZ 1 sb
NOWINKA 33 sb
[NOWINNE] 0 sb
(NOWINNY) prawdopodobne
[NOWINOWAĆ] 0
NOWIUCHNY 2 ai
NOWIUCZKI 1 ai
NOWIUSIEŃKI 1 ai
NOWIUTKI 1 ai
NOWO 225 av
NOWOARYJAN odsyłacz/wariant cf nowoaryjanin
NOWOARYJANIN 1 sb albo nowoaryjan
NOWOCHRZCENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
[NOWOCHRZCZENIE] 0
NOWOCHRZCZENIEC odsyłacz/wariant cf nowokrzczeniec
NOWOCHRZCZEŃSKI odsyłacz/wariant cf nowokrzczeński
NOWOCHRZCZONY 3 part
(NOWOCHRZEŚCIJANIN) prawdopodobne cf nowokrześcijanin
NOWOCZYNNY 1 ai
[NOWOĆ] 0 sb
NOWOEWANJELICKI 1 ai
NOWOEWANJELIK odsyłacz/wariant cf nowanjelik
[NOWOEWANJELISTA] 0 sb
[NOWOFARYZAJSKI] 0 ai
NOWOGRODEK 5 sb
[NOWOGRODKOWY] 0 ai