[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 1510

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
LUD 6711 sb
LUDARKA odsyłacz/wariant cf lodarka
LUDEK 28 sb
LUDERA 3 sb
LUDNIK słownikowe Sł stp
LUDNOŚĆ 3 sb
LUDNY 25 ai
LUDOJAD słownikowe Cn
[LUDOJEDSTWO] odsyłacz/wariant cf [ludojedzstwo]
[LUDOJEDZSTWO] 0 sb też [ludojedstwo]
LUDOJEDŹ słownikowe Cn
LUDOKRADCA słownikowe Cn
LUDOKRADCTWO słownikowe Cn
LUDOKUPIEC słownikowe Cn
LUDOKUPIECKI słownikowe Cn
LUDOKUPNY słownikowe Cn
LUDOKUPSTWO 2 sb
[LUDOŁOWIEC] 0 sb
LUDOŁOWNY 1 ai
[LUDOMIŁ] 0
LUDOTRATNY 1 ai
LUDSCE 1 av
LUDSKI odsyłacz/wariant cf 1.ludzki
LUDSKO odsyłacz/wariant cf ludzko
LUDSKOŚĆ odsyłacz/wariant cf ludzkość
LUDUMIŁY słownikowe Cn
[LUDWISARKA] 0 sb
(LUDWISARZ) prawdopodobne cf [lodwisarz]
[LUDWISER] odsyłacz/wariant cf [lodwisarz]
LUDYCYJE 4 sb pl t
LUDYFIKOWAĆ 2 vb
LUDYJON 1 sb
[LUDZIA] 0
LUDZIĆ słownikowe Sł stp
LUDZIE 14960 sb pl t; + WerGośc 234 (kanon)