[zaloguj się]

U FANFARY U

Słownik polszczyzny XVI wieku ma zaszczyt zaprosić do lektury

TOMU 38 (S – SIEWO)

zeszyt 1.

zeszyt 2.

zeszyt 3.

TOM-38-w-RCIN

Trafisz tam także zaglądając do zakładki wersja cyfrowa

FalZioł-naglowek

Jako że choroby przyrzutne nękają ludzkość od wieków i na czas obecnej polecić możemy mądrości przodków, choćby nawet dotyczyły innych niż obecna epidemij

Maciej Miechowita, Contra saevam pestem regimen accuratissimum

Maciej Miechowita, Conservatio sanitatis

Stefan Falimirz, O ziołach i o mocy ich (czyli FalZioł, zwłaszcza rodział V)

Marcin Ruff(us) z Wałcza, Epitome opusculi, to jest gruntowna i ostateczna sprawa o pestilencji

Hieronim Powodowski, Recepta duszna i cielesna przeciw powietrzu morowemu (z rekomendacji koleżanki AN)

Dzięki wnikliwości badawczej i skrupulatności koleżanki AĆ korygujemy błędną atrybucję w wykazie źródeł Słownika.

Niniejszym znika skrót MrowPieś, a wprowadzony zostaje StawPieś.

Poniżej dowody: karta tytułowa naszego kanonicznego tekstu: Pieśń ... na wesele ... pana Jana Kostki z Stymbarku, Kraków 1556 (egzemplarz Biblioteki Czartoryskich, sygn. Cim. 1632 I) oraz fragment Nowego Korbuta poświęcony Stawickiemu (NK, Warszawa 1965, t. 3, s. 289).

StawPieś-NK

Słownik polszczyzny XVI wieku hucznie obchodzi

(wzmożoną pracą nad hasłami, oczywiście)

swoje święto państwowe,

Dzień Nauki Polskiej.

Naszą radość wzmaga fakt, że ustanowiono je w rocznicę urodzin pewnego sławnego toruńczyka, którego najsłynnejsze dzieło opublikowano w XVI wieku:

De-revolutionibus

Z okazji DNIA ZAKOCHANYCH podajemy iście wiosenne rady Piotra Krescentyna, które dowodzą, że warto się rozkochać:

Jeśliżeby gdzie nie był dostatek takowych drzew kolących, jak ciernia, głogu, ostrężyn, różej polnej i tarnek, tedy [...] nasienie albo kostki takowych rzeczy zbierać, gdy się już dostawają i, przesuszywszy je trochę na słońcu, rozsiać albo rozsadzić w niejakiej przegródce, aby się tam rozkochały  Cresc 1571 146.

Cresc-113

3 stycznia 2020
2020

NA NOWY ROK PRZEKAZUJEMY ZACNYM OSOBOM ŻYCZENIA OD MICHAŁA WITOSŁAWSKIEGO

(Z ZAPROSZENIEM DO NASZEJ BAZY TEKSTÓW)

WitosłLut A6

24 grudnia 2019
Świątecznie

Puer-natus

Powyżej: fragment czternastowiecznego kodeksu (iluminacje: Silvestro dei Gherarduccini) z chorałem Puer natus est nobis [cf Is 9/6] oraz polski przekład tego chorału z Kancyjonału P. Artomiusza 

Nie ustając w pracach nad Słownikiem, życzymy Czytelnikom i Odwiedzającym wielu radosnych chwil wśród ludzi i ksiąg.

3 grudnia 2019
Wieść (chyba) radosna

memling-aniol-sad-ostateczny

Słownik polszczyzny XVI wieku z niejaką dumą donosi, że

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

przyznał środki na finansowanie retrodygitalizacji haseł z zakresu:

[NIEDOKONALE– 

(tomy 17-34 wersji papierowej)

A także na uzupełnienie tego zakresu o nieopublikowane dotąd hasła "klamerkowe" (których liczbę oceniamy na około 5000!)

Niech nikogo jednak nie zmyli anioł tryumfalnie dmący w trąbę - ogłasza on apokalipsę: przyznana kwota jest niższa o 1/5 od tej, o którą wnioskowaliśmy. 

Ilustracja: fragment Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku)

11 listopada 2019
ponownie świętując

Dla uczczenia święta państwowego udostępniamy synonimy hasła NIEPODLEGŁY:

NIEPODDANY i NIEPODŁOŻONY.

Dla równowagi polecamy także antonim - PODLEGŁY.

Do lektury pozostałych antonimów - PODDANY oraz PODŁOŻONY zapraszamy w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej lub w tomie 25. wersji papierowej Słownika polszczyzny XVI wieku.*

Na pytanie dlaczego tylko tam, znajdź odpowiedź tutaj.

31 października 2019
Wszystkich Świętych

M. Bielski, Kronika, s. 171

BielKron 171