[zaloguj się]

NIEROZSĄDNY (1) ai

Fleksja

G pl nierozsądnych.

St stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. rozsądny.

Nie mający rozumu: IEſt wiele ludzi ták nierozſądnych łaſkáwy cżytelniku/ nie iedno miedzy proſtaki/ ále y miedzy onymi coſię zá mądre máią BudNT przedm b.

Synonimy: bezhumny, bezrozumny, niebaczny, niemądry, nieobaczny, nieopatrzny, nierozmyślny, nieroztropny, nierozumny, nietrafny, nieuczony, nieumiejętny, prosty.

Cf ROZSĄDNY

JB