[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
DZIERŻEĆ 1174 vb też dzierżeci (1), dzierżyć (1), dzierżać (1), dzierżeż a. dzierżyć (534), dzierżeć a. dzierżać (253)