[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7937

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
NACZCZYWY słownikowe Sł stp
NACZEKAĆ SIĘ 3 vb
NACZELNIK 2 sb
NACZELNY 10 ai
NACZENIE odsyłacz/wariant cf naczynie
NACZERPAĆ 9 vb
[NACZERPNĄĆ] 0 vb
NACZESNY 1 ai
NACZOŁEK 1 sb
NACZOSAĆ 1 vb
NACZRZEĆ słownikowe Sł stp
NACZYN słownikowe Sł stp
[NACZYNAĆ] 0 PaprPam H2
NACZYNIĆ 83 vb
NACZYNIĆ SIĘ 6 vb
NACZYNIE 760 sb też naczenie (1)
NACZYNIONY 3 part
[NACZYNIOWY] 0
[NACZYNNICZKO] 0 sb
[NACZYNNY] 0
NACZYRAĆ słownikowe Sł stp
NACZYRZWIEN słownikowe Sł stp
NACZYŚĆ SIĘ 3 vb
NACZYTAĆ SIĘ 8 vb
NAĆ 17 sb
NAD 12882 praep też nade (816)
NADAĆ 132 vb
NADAĆ SIĘ 7 vb
NADAJAĆ 1 vb
NADAN odsyłacz/wariant cf nadany
NADANIE 87 sb
NADANINA 2 sb
NADANY 192 part też nadan (9)
[NADAREMNY] 0 ai
[NADAROWANY] 0