[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7914

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[NOWONAWROCONY] hasło do usunięcia; cf nowo, nawrocony
NOWOOBRZEZANIEC 1 sb
NOWOPRZYCHODNY 1 ai
NOWORODNY 1 ai
NOWOROSŁY 6 part
[NOWORZYMSKI]
[NOWOSIEDLE]
NOWOSIEDLINY 1 sb dodatkowo: Łaszcz vk.H2
[NOWOSTARY]
NOWOŚĆ 46 sb
NOWOTEK odsyłacz/wariant cf z nowotku
[NOWOTNO]
[NOWOTNOŚĆ]
NOWOTNY 34 ai
NOWOUK 1 sb
[NOWOWIAREK]
NOWOWIAREK słownikowe Sł stp
NOWOWIERCA 3 sb
NOWOWIEREK 1 sb
NOWOWIERNIK 37 sb też [nowywiernik]
NOWOWIERNY 4 ai
(NOWOWIESZCZEK) prawdopodobne cf [nienowowieszczek]
[NOWOWSTĘPIEŃ] 0 sb
[NOWOWSTĘPNY] 0 ai
NOWOWYMYŚLNY 1 ai
NOWOZAKONNY 2 ai
[NOWOZMYŚLNY] 0 ai
NOWOŻENIA 19 sb
NOWOŻENIEC słownikowe Cn
NOWOŻEŃSKI słownikowe Cn
NOWOŻEŃSTWO 1 sb
[NOWOŻYDOWIN] 0 sb
!NOWTHNO słownikowe Sł stp
NOWY 3492 ai też now (5)
[NOWYWIERNIK] odsyłacz/wariant cf nowowiernik