[zaloguj się]

2. Ć (7646) pt

(5546), -ci (2100); -ć OpecŻywSandR, ForCnRWiet, MetrKor (2), TarDuch, GlabGad (3), ZapWar (2), KlerWes, March3 (2), WrobŻołtGlab (2), RejŁas, RejKupSekl (3), DiarDop (10), MrowPieś, OrzList (14), LeszczRzecz (6), KwiatKsiąż (2), GrzepGeom (4), RejZwiercTrzec, BielSpr (5), HistHel (2), WierKróc (17), Calag, StryjKron, CzechEpPOrz, ZapMaz (2), KlonŻal (4), KochSz (5), WerKaz (4), BielSen, KochSob (4), ZawJeft (3), GrochKal (4), KochPij (2), GrabowSet (7), KołakSzczęśl (2), JanNKar (3), GrabPospR, SkarKazSej (6), SzarzRyt; -ci OpecŻywList, LudWieś (2), March2 (2), GroicPorzRej, Prot, KołakCath, SiebRozmyśl (2), KmitaSpit; -ć: -ci BierRaj (2 : 4), March1 (3 : 3), BierEz (304 : 82), OpecŻyw (98 : 59), ForCnR (14 : 8), PatKaz II (31 : 7), HistJóz (8 : 5), FalZioł (11 : 5), BielŻyw (35 : 15), MiechGlab (1 : 4), BierRozm (30 : 8) LibLeg (11 : 1), WróżbŻółt (17 : 37), RejPs (5 : 4), RejRozpr (36 : 7), LibMal (3 : 6), SeklWyzn (21 : 11), RejJóz (110 : 14), SeklKat (34 : 23), RejRozrn (12 : 1), RejKup (217 : 47), HistAl (11 : 3), KromRozm I (78 : 24), MurzHist (58 : 37), MurzNT (74 : 65), KromRozm II (41 : 18), KromRozm III (22 : 11), Diar (3 : 1), BielKom (39 : 10), GliczKsiąż (72 : 31), LubPs (103 : 36), GroicPorz (2 : 1), SeklPieś (2 : 2), KrowObr (87 : 14), RejWiz (175 : 21), Leop (111 : 75), KochZuz (1 : 1), RejFig (41: 5), RejZwierz (109 : 18), BibRadz (357 : 198), OrzRozm (46 : 14), BielKron (97 : 22), GrzegRóżn (18 : 8), KochSat (5 : 2), KochZg (2 : 2), Mącz (27 : 4), OrzQuin (36 : 28), SarnUzn (25 : 16), SienLek (110 : 24), LeovPrzep (14 : 12),RejAp (185 : 53), GórnDworz (36 : 8), HistRzym (20 : 77), RejPos (292 : 104), RejPosWiecz2 (4 : 5), BiałKat (27 : 6), BielSat (17 : 7), GrzegŚm (10 : 7), HistLan (17 : 6), KuczbKat (25 : 6), RejZwierc (236 : 57), WujJud (141 : 32),WujJudConf (4 : 8), RejPosRozpr (3 : 1), RejPosWstaw (9 : 12), BudBib (48 : 27), MycPrz (10 : 6), Strum (22 : 2), BiałKaz (20 : 7), BudNT (9 : 3), CzechRozm (67 : 23),PaprPan (32 : 5), ModrzBaz (64 : 22), SkarJedn (12 : 2), KochOdpr (5 : 3), Oczko (8 : 1), KochPs (18 : 2), SkarŻyw (47 : 18), KochTr (7 : 1), MWilkHist (42 : 16), CzechEp (104 : 40), KochJez (4 : 1), NiemObr (24 : 10), KochFr (18 : 1), KochBr (2 : 1), KochMRot (5 : 1), ReszPrz (6 : 3), ReszList (5 : 2), WerGośc (8 : 2), WisznTr (7 : 2), BielSjem (11 : 3), KochPieś (7 : 3), PudłFr (15 : 6), ArtKanc (97 : 23), BielRozm (9 : 4), GórnRozm (25 : 11), PaprUp (37 : 15), KochWr (6 : 3), ActReg (14 : 4), Phil (7 : 2), GórnTroas (4 : 3), KochAp (2 : 1), OrzJan (8 : 1), WyprPl (41 : 16), LatHar (62 : 30), RybGęśli (16 : 2), WujNT (478 : 263), WysKaz (11 : 5), KarnNap (7 : 2), SarnStat (3 :1), KlonKr (4 : 2), PowodPr (20 : 1), SkarKaz (24 : 7), CiekPotr (18: 14), CzahTr (4 : 1), GosłCast (23 : 3), PaxLiz (17 : 2), KlonFlis (6 : 1), KlonWor (14 : 2), PudłDydo (3 : 1), RybWit (3 : 2), ZbylPrzyg (21 : 10).

Po samogłosce: -ć (5541), -ci (4); -ć :-ci BierRozm (30 : 1), RejKup (217 : 1), BiałKaz (20 : 1), KochBr (2 : 1). Po spółgłosce: -ci (2096), -ć (5; tylko po j); -ci : -ć RejWiz (21 : 1), RejZwierz (20 : 3), BudBib (28 : 1). Przyzasadniczo pisownia łączna (z wyjątkiem 5 zapisów: ja ciem); przy -ci pisownia łączna (1774), rozłączna (326).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Partykuła uwydatniająca; hercle, sane Cn (7646):
a. Z rzeczownikiem (466): Przycżynyć ten nie powiada/ Kto ná Bogá wſzyſtko ſkłáda. BierEz Cv; Zonyć ten obycżay máią/ Nic w ſobie nie záchowáią. BierEz F4v; Cżáſu pátrzay w kożdey rzecży/ Cżáśći trudne rzecży lecży BierEz 12; Ku zdrowiuć to dobre známię. BierEz Lv; Kuryćiem niegdy iadáłá BierEz R3v (32); Ián cij nie ieſt taki botz on anij dlá boiazni/ auij [!] dlá laſki vſtąpi od prawdy. OpecŻyw 47v; Práwdatz ieſt mily panie OpecŻyw 55 (5); OpecŻywList C2v; O nyedzywczy to yeſth yſz panną tak (z wyecznoſzczy) uuyelbyona y zachouana y naſzwyątſza byla PatKaz II 47; GlabGad L8v; WróbŻołt 70/11; RejRozpr E2v (2); SeklWyzn g2; Przygodyć po ludziech chodzą RejJóz O6; SeklKat S2 (2); RejRozm 395; A tak nieſkodaċ nato daċ Niechay plecze day iey pſya maċ. RejKup 15; Nie po pieniądzachcy droga. Donieba RejKup 18v (13); HistAl H2v (2); KromRozm I A3v (10); Rottęć iá diabłoẃ wſobie mám/ ktorzy mię poſiedli MurzHist G2 (2); Narodći twói i Biſkupi podali mi ciebie MurzNT Ioann 18/35 (13); KromRozm II h3 (2); KromRozm III B8v (7); LibMal 1554/189 (3); BielKom A3 (2); Pyes ći pſem záwżdy yeſt GliczKsiąż N6v (11); LubPs B3v (6); Ten kurá Iáſtrząbowi/ ten Chártowi chlebá/ Ten ſnopki wlecże z gumná y koniowić trzebá. RejWiz 73v (14); boć máią przyiácháć áby ćię zábili/ á nocąć máią ziáchać áby ćie zábili. Leop 2.Esdr 6/10 (12); OrzList h3v (2); Nie nowináć to Polakom miłowáć pány ſwe. LeszczRzecz A6; RejFig A8 (3); Nie z dowćipuć to mi wierz/ to ſie z námi dzyeie RejZwierz 123 (16); Ale ieſli nie odpuśćićie ludźiam vpadkow ich/ y oćiecći wáſz nie odpuśći wam vpadkow wáſzych. BibRadz Matth 6/15 (34); OrzRozm B (2); BielKron 16 (4); GrzegRóżn K3 (2); KochSat A4v; Mącz 159b (5); OrzQuin D3v (7); Prot D2; SienLek 8 (8); LeovPrzep G3; RejAp 25v (5); RejPos 23v (11); GrzegŚm 18 (2); HistLan F5; RejZwierc 14 (16); Ey nie Láikomći daná moc święćić Kápłany. WujJud 146 (18); RejPosWstaw [212] (2); Złotnicyć y rzemięśnicy vrobili ie BudBib Bar 5/44 (3); MycPrz I C4; CzechRozm 18 (9); nie nowináć też to Oſowſkiemu/ Przećiwić ſie dáć odpor w Ruśi ták wielkiemu. PaprPan F3v (2); A dla grzechowći przychodzi ná ludzie gniew Páńſki KarnNap D; Niełokiećci / iáko poſpolicie mnimáią/ ktorym kto mierzy ſukno/ ále zyſku chćiwośc/ która ćię do kupowánia y przedawáni [!] záwodźi/ Kupcem cżyni. ModrzBaz 34v (2); KochOdpr Bv; KochPs 58; SkarŻyw 99; KochTr 21; MWilkHist C2 (7); CzechEp 10 (17); KochJez A3v (2); NiemObr 42 (2); KochFr 60 (2); Nie brzytwą ći ia ná nię póydę/ nie żelázem KochBr 153; KochMRot B4v; WerGośc 219; WisznTr 34 (2); BielSjem 10; PudłFr 30 (3); ArtKanc A15 (8); GórnRozm C4v (3); KochWr 20 (2); PaprUp E4 (7); ActReg 30 (4); GrochKal 24; GrabowSet Nv; OrzJan 21; To ſie iuż nie ſtárguiem: bá końći to młody/ Stałby zá ſto talerów/ by lepſzey vrody. WyprPl B3v (6); LatHar 80 (3); RybGęśli B2; Nie Moyzeſzći wam dał chleb z niebá : áleć Oćiec moy dáie wam chleb z niebá prawdźiwy. WujNT Ioann 6/32; Ty wierzyſz iż ieſt ieden Bog. Dobrze czyniſz: y czárcić wierzą/ y drżą. WujNT Iac 2/19; Bogći ieſt miłość WujNT 1.Ioann 4/16 (56); WysKaz 15 (3); JanNKar A3v; Prawdáć ieſt/ y Philoſoph ták rádźi SarnStat 1306; SkarKaz 458b; CiekPotr 34; CzahTr I2v; GosłCast 29 (4); PaxLiz C3; KlonFlis C4v; KlonWor **2; RybWit C2; Czártći/ práwi/ tę moię żonę opánował ZbylPrzyg A3v (3); SzarzRyt D2.

W charakterystycznych połączeniach: czas ci (2), dziw ci, nowinać (4), prawdać (52), szkodać (5), żal ci (2).

b. Z przymiotnikiem lub imiesłowem odmiennym (422):
α. Z przymiotnikiem (410): wyαczſſec yeſt myloſyerdzye twoye nyzly grzechi moye BierRaj 18v; Chroń ſie cżłowieká łżywego/ Szkodneć towárzyſtwo iego BierEz F4v (47); OpecŻyw 22v; PatKaz II 41; BielŻyw 51 (6); BierRozm 8 (5); WróbŻołt S6; RejRozpr B2v (3); RejJóz D2v (5); SeklKat Q3v (2); RejRozm 405 (2); Widzjṡ Cżarcze rownacz to rzecż Iuż naten ċzas muſyṡ jċz przecż RejKup Yv (15); HistAl E7 (4); Zlićyesmy my mniſſy y kápłani/ ále tego nyechwalimy áni vczymy. KromRozm I D (12); MurzHist Iv (7); Y w dźiſyeyſſyeh ći kácerzoch nye máło ſye tákyey náuki okázuye. KromRozm II p (4); DiarDop 99; BielKom E4v (5); GliczKsiąż E2v (10); LubPs B4v (8); Rzekł młodzyeniec/ ſwiádomciem iuż tego chłopięciá RejWiz 68 (11); Leop Tob 4/23 (8); OrzList e3v (2); RejFig Bb8v (2); RejZwierz 62v (6); Podobienći ieſt lwowi ktory ieſt chutliwy ku porwániu/ y lwięćiu ktore ſię tái w iámie. BibRadz Ps 16/12; Ale iey Tobit mowił/ Milcż/ nie fráſuy ſię/ zdrow ći ieſt. BibRadz Tob 10/5 (34); Ciężek ći ieſt mnie moy ſąśiad OrzRozm T; BielKron 16v (8); OrzQuin D4v; SarnUzn D4v (3); á nazdrowſzeć wżdy Nogi/ pyſk/ vſzy. SienLek 7v (11); RejAp 3 (7); GórnDworz D8 (3); RejPos 46 (14); BiałKat 73v (5); BielSat C4v (4); HistLan F5v; KuczbKat 50; A ták nadobnać to ieſt rzecż/bo ták y ſwięty Páweł vcży RejZwierc 21v (17); WujJud A5y (7); RejPosWstaw [1432]v; BudBib I 197a marg (3); MycPrz I B3v (2); Strum Iv; WierKróc A3v (7); BiałKaz C3 (2); CzechRozm 146; PaprPan B; KarnNap A4v (4); Pewnać rzecż ieſt/ żec przyrodzenie w káżdey rzecży przodek ma ModrzBaz 8v (8); KochOdpr Cv; SkarŻyw 102 (4); MWilkHist G2 (2); CzechEp 10 (5); KochJez A4v; NiemObr 22 (2); BielSjem 5 (2); KochPieś 48; KochSob 65 (2); Równać to wádá/ iż ſye mé złotrzyły kárty PudłFr 23 (3); ArtKanc L2v (4); BielRozm 22; GórnRozm F3v (2); PaprUp C (2); Phil E; GórnTroas 41; OrzJan 69; WyprPl B2 (6); LatHar 25 (3); Durneć Złoto nas ſprząta: niecżuć było woyny RybGęśli B2; WujNT Matth 13/32 (21); PowodPr 77 (2); CiekPotr 28 (2); CzahTr L4v; GosłCast 14 (3); KlonFlis F3; RybWit C2; W Polſkichći wáſze mátki ſtroiách Więc chodźiły ZbylPrzyg B4v (6).

Z przymiotnikiem w N sg f w funkcji orzecznika (15): BierRaj 23; Nie ſłuſznać Filozofowi/ O ták lekkich rzecżach wiedziec BierEz Cv; Pylnyeyſa mnie ſnac nis tobie Lepiey bys mogl pyrwey ſobie. Pomoċ RejKup i3; Pożytecżnyeyſſać yeſt dáć ná wyelkye myeſce ſyná na náuki/ niż go w myáſtecżku przy Bákalarzu báwic GliczKsiąż M (3); Niepodobnać też to/ áby pod oſobą chlebá y winá/ nam tu ku pocieſze/ ná pámiątkę męki ſwoiey/ ciáło y kreẃ ſwą/ tu ſzáfowác miał RejPos 67v (5); Mnieyſzaćby to kſięże miły/ Iżbychmy to iuż złożyli RejZwierc 233v; A nie nować to w Kośćiele/ że zá tego álbo owego oſobnie Mſzą miewáią WujJud 229; PaprUp L3v; ActReg 118.

β. Z imiesłowem (12): znanći ieſt dobry a ludſki mąż/ ale vtratny ForCnR C3v; PatKaz II 73v; MurzHist Q2; A vmárłyć żaden ſpadku nie bierze iedno żywy. GroicPorz ggv; RejFig Ee3; Zákrytać ieſt od oczu wſzech ludźi żywych BibRadz Iob 28/21 (2); Porzuconći też był Moiżeſz ná brzegu máłym dzyeciątkiem RejPos 280v; WujJud 103; KochSob 66; WujNT Ioann 10/20 (2).
c. Z liczebnikiem (32):
α. Głównym (25): BierEz Q; Ieden ći nicz wzdyć nas ſzeſcz zdrowo k tobie przyſli RejJóz B4v (2); SeklKat D3; Dwyeć rzecży ſą/ wedle ktorych małżeńſtwo káżde dobrze ſtoi/ pocżciwosć á pożytek GliczKsiąż Qv; LubPs gg5v; Leop Luc 10/42; obádwáć iednáiąc nas/ ſámi ſye niezápámiętáią. OrzList i; BibRadz 1.Ioann 5/7; GrzegRóżn D3 (2); SarnUzn F4v (3); RejAp 120; nie pięćći tho paciorkow przed káżdim ołtarzykiem ſpiac RejPos 327v; ModrzBaz 100; SkarJedn 349; MWilkHist G2; PaprUp Cv; LatHar [ + 9]v; WujNT Matth 19/17.

Liczebnik oddzielony inną partykułą (3): GliczKsiąż E4; Bo iedenżeć ieſt wydawcá zakonu/ y ſędzią/ ktory może y ſtráćic/ y wybáwić. Leop Iac 4/12; GrzegŚm 18.

β. Porządkowym (3): Trzy śiły w niey powiádáią: Pierwſzać ieſt ku pośileniu/ Wtora ku vweſeleniu. BierEz D4 (3).
γ. Mnożnym (2): Bo dwoyeć to bywa karánie/ y bić y łáyáć GliczKsiąż G4; Oboieć tu zeznawa ták o Synie iáko o Oycu SarnUzn F3.
δ. Wielokrotnym (2): MurzHist L3; nie ſiedḿroćći to ſeptem pſalmow mowić RejPos 327v.
d. Z zaimkiem (3372):
α. Osobowym (513): Ytobieć to niema dziwno być/ Iże cżłowiek pocżął mowić. BierEz A3v; Iaćiem tedy ſláchetnieyſza/ Y więcey nád ćię cudnieyſza? BierEz I2v (28); ontzi mię ſwym pierſcieńcem ſobie poſlubil OpecŻyw 3v (18); ForCnR A4v (4); HistJóz C4 (5); A ią ciem ieſt robak á nie cżłowiek TarDuch A2v; BielŻyw 99 (3); BierRozm 26; March3 Xv (2); RejŁas w. 68; RejRozpr F4 (2); O cięć o ſamego idzie RejJóz F3 (21); RejRozm 397; Ale otrzy oczy prawie Za tobącz ſtoy na lawie. RejKup i2; Ba námczi Bog może zdárzić Aleċ ſię tobie prziſquárziċ RejKup v7; Waſczy ſye wżdy będą wſtydzicz RejKup bb3v (32); KromRozm I B2v (4); MurzHist E4 (7); Bo ktoć nieieſt przećiwko nám/ za namić ieſt MurzNT Mar 9/39 (8); KromRozm II y2v; BielKom A2v (6); GliczKsiąż O6v; LubPs B4 (14); Iaćiem ieſt Páwłow? KrowObr 15v; Onić s ſwiáthá ſą/ przeto teſz y s ſwiátá mowią KrowObr 65v (9); RejWiz 32 (16); Leop Ex 14/17 (19); OrzList d (3); Bo być mnie tu nie było/ tobąćby oráli RejFig Bb7v (5); RejZwierz A5 (7); Wiedzćież że Pan ieſt Bogiem/ á odniegoćiechmy ſtworzeni nie ſámi od ſiebie BibRadz Ps 99/3; Namći ſię nie godźi zábijáć nikogo. BibRadz Ioann 18/31 (42); OrzRozm H2v; BielKron 19 (14); GrzegRóżn C4v; Tibi licet praetera nemini, Tobieć wolno á nikomu ynemu. Mącz 319c (3); Y ią ćiem téż przeto opuśćił to Seymowé Práwo OrzQuin B4 (5); LeovPrzep B4; RejAp 28 (3); GórnDworz P7; HistRzym 10v (5); Ale iż mnie przeſládowáli y ſłowá moię/ y wasći przeſládowáć będą/ y ſłowá y wyznawánie wáſze RejPos 335v (17); RejPosWiecz2 93; GrzegŚm 57; HistLan E2 (2); Y v naſći też leią ále w gárdło dzbanem/ Zyadſzy świnią piecżenią á kápuſtę s chrzanem. RejZwierc 251v (11);WujJud 18v (11); WujJudConf 122v; Ia ćiem ieſt wdową y opuſzcżoną BudBib 4.Esdr 2/4 (9); HistHel D3 (2); MycPrz II B[3]v; BudNT Luc 3/16; CzechRozm 21 (6); PaprPan Bv (2); ModrzBaz 81 (2); Oczko 34; KochPs 43 (8); SkarŻyw 68 (5); KochTr I3; Iaćiem Kryſtus/ o ktorym ſię pytaſz/ Otoż mie maſz MWilkHist H4 (6); CzechEp *4 (9); KochFr 126; KochBr 150; ReszPrz 106; WerGośc 219 (2); WisznTr 9; KochPieś 9; PudłFr 6 (2); ArtKanc A16v (17); GórnRozm H2; w was cy nadzieya PaprUp D3 (2); ActReg 160 (2); KochAp 7; KochFrag 25; OrzJan 15 (3); WyprPl Cv; LatHar 168 (3); RybGęśli B3v; Nie dla mnieć ten głos przyſzedł WujNT Ioannn 12/30; Nie ćiebieć wzgárdzili/ ále mnie WujNT 710 (66); SarnStat *7v; SiebRozmyśl K3v (2); CiekPotr 87; CzahTr C2; GosłCast 30 (2); PaxLiz Bv (3); (Nie tobąć wzgárdźili ále mną.) SkarKazSej 700b (2); ZbylPrzyg A3.
β. Wskazującym (2319): March1 A3 (3); Temuć ſie nie będzie przećiwiáć/ Co śię tobie będzie podobáć. BierEz B2v; Teyći karmiey mamy doſyć. BierEz D; Toć wam przykázuię wſzytkim/ Ták wyſokim iáko niſkim: Byśćie mi dáli pobory BierEz F; Drudzyć ſwoie niedoſtátki [...] Sámi ná ſie wyiawiáią BierEz P3 (45); Oneycij daię ſyna mego iedinego OpecŻyw 7 (40); ForCnRWiet B (3); ForCnRWiet Av; y thakze nazad gdi ydą thelycz pyenyądzi y po pyanczdzieſziąth tholp ſſoly MetrKor 57/118 (2); PatKaz II 24 (11); HistJóz A4 (2); FalZioł I 64a (5); BielŻyw 8 (12); GlabGad D2v (2); MiechGlab 4 (4); Onać cześć kochanie rodzi, Która z miłości pochodzi BierRozm 18 (8); LibLeg 7/41 (3); WróbŻołt C5v (19); WróbŻołtGlab A3; RejPs 35 (4); Y owić ſie domácáią Choćia wiec doma ſiadáią RejRozpr F2v (11); Toć ſą iaſne a pocieſzne ſłowa s. Pawła SeklWyzn b4v (21); RejJóz B3 (31); do takowych cy mowy prorok Bozy Eſayas SeklKat N (20); RejRozm 399 (2); Tyċ rzeczy niċ ku ſpowiedzy Bo ſię tu nikt niewýſziedzy. RejKup I; Bo Cantor/ Miſtrz/ y dzwonyczy/ Czic niepoyda darmo wſytczy. RejKup 13 v; Won cży ċas dziwno niebyło RejKup Pv (37); RejKupSekl a4; HistAl I4v (3); KromRozm I B4v (30); MurzHist D4v (16); MurzNT 3v (27); O tych ći ſye rozumye ono/ co Páweł S. piſſe KromRozm II k2v (33); KromRozm III A7 (12); LibMal 1554/189v; DiarDop 104; BielKom A3 (13); On cżłowyek ſamći ſobye lekce ważył náuki GliczKsiąż M5 (19); LubPs A3v (53); GroicPorz n3v; SeklPieś 19v (2); I toć ieſt náuká/ od nieprzyiaćielá duſznego zmyſlona KrowObr 82v (71); O tęć nam iedno idzye/ o Báráná máło RejWiz 106v (59); Potymći poznáią wſſyſtcy żeście zwolency moi Leop Ioann 13/35 (39); OrzList e4v; LeszczRzecz A5 (3); RejFig Bb3 (8); W tákieyć pirwey zacnośći/ pocżćiwego miano. RejZwierz 19v (19); Tyć ſą tedy narody Semowe BibRadz Gen 11/10; A thákować ieſt vſtáwá około Zwierząt/ Ptakow/ y około wſzech rzeczy żywych pływáiących w wodách BibRadz Lev 11/46; A thoć ieſt świádectwo/ iż żywot wiecżny dał nam Bog BibRadz 1.Ioann 5/11 (228); Nie inſzegoć był Kośćiołá Iágełło Krol [...]/ iedno tego: ktorego bronić ſye pod Przyśięgą ſwą dźiśieyſzy Krol náſz/ Práwnuk iego podiął OrzRozm G (18); BielKron 31 (18); GrzegRóżn B2 (10); Tim ći Polſka uroſła KochSat A2v (3); KochZg A4v (2); KwiatKsiąż F2v; Mącz 101a (3); OrzQuin C2v (13); Theyći chwały obiáwioney nie widział Ezáiaſz SarnUzn Ev (12); Záwżdy koth mocnieyſzy niż myſz/ á lew niż báran: iednákać moc SienLek 31 (48); LeovPrzep A4v (8); A nád tákiemić to ieſt ták ſrodze then cżart związan RejAp 169 (152); GórnDworz L7v (11); GrzepGeom H2v (3); HistRzym 14 (10); á ieſliżeć ieſt s ſwiátá/ ſámoć tho zginąć á vſtáć muśi. RejPos 285v; A ták tymić to klucżmi ieſt porucżono zwięzowáć y rozwięzowáć tym to potomkom Piotrá s. ná zyemi RejPos 303 (164); RejPosWiecz2 91; BiałKat 13v (11); BielSat D3v (4); GrzegŚm A2v (2); HistLan A3v (6); KuczbKat I (15); Nie toć ieſt ſzcżęſcie w cżym ſie kocha ciáło/ Ieſli ná duſzy co złego przywrzáło. RejZwierc 229; Abowiem onyć to ſą rogi o kthorych nam Dániel powiedział RejZwierc 263v (64); BielSpr 3 (2); Toć ſą owoce Ewángeliey wáſzey. WujJud 69v (87); WujJudConf 175v (3); RejPosRozpr b4v (2); RejPosWstaw [212] (7); Temuć dał roſkazánia do ludu ſwego/ vkázuiąc mu chwaię ſwoię. BudBib Eccli 45/3 (25); MycPrz I B (4); Strum Iv (2); WierKróc Bv; BiałKaz B2 (14); BudNT Mar 7/15 (2); ć śiadką Szátan łowi ſwoie. CzechRozm 69 (25); NIe owychći to Bąkow co we trzćinie bęcżą/ Szpetnie więc przed tym Bąkiem tu pogáni ięcżą. PaprPan Bb (15); KarnNap B2v; ModrzBaz 19v (29); SkarJedn 18 (9); KochOdpr A4 (2); Toć ieſt/ pánie/ pożegnánié twoie. KochPs 191 (6); SkarŻyw A2 (28); KochTr 22 (2); MWilkHist D2 (7); tenći ſię Potym I. M. ozowie CzechEp *4; tákieć ieſt przyrodzenie moie CzechEp 10 (34); NiemObr 12 (15); KochFr 31 (5); KlonŻal C3v; KochSz B4 (2); KochMRot A4v; Nie toć ieſt cel Dyabelſki/ nie ná toć ſię zánoſi ReszPrz 62 (6); ReszList 146 (5); WerGośc 226; WerKaz 293 (4); WisznTr 8 (2); BielSjem 30 (4); PudłFr 20; ArtKanc A5 (33); BielRozm 29; Táczyć też to tám Pánowie/ iáko y Tátárowie. GórnRozm L4v (8); PaprUp A3v (9); KochWr 35; ZawJeft 3; ActReg 167; GrochKal 21; Phil F2; KochPij C2v; GrabowSet H3; KochFrag 16 (3); Ach co mówiſz/ ſamći to rozum pokázuie/ Ze ſie ſzkápá nim rubſzy/ prędzéy sfátiguié. WyprPl B3 (6); Tákiegoć nam przyſtało mieć Biſkupá/ świętego/ niewinnego/ niepokalánego LatHar 555 (31); KołakSzczęśl D; RybGęśli B (12); á ieſli chcećie przyiąć/ tenći ieſt Eliaſz ktory miał przyść. WujNT Matth 11/14; A ktorzy podle drogi: ćić ſą ktorzy ſłucháią WujNT Luc 8/12; Inſzyć ieſt ktory o mnie świádczy WujNT Ioann 5/32; Y o tákichći dekretách Auguſtyn S. mowi. WujNT 463 (199); WysKaz 9 (5); SarnStat 348; GrabPospR N; KlonKr D2v; PowodPr 42 (7); SkarKaz 44b (17); CiekPotr 2 (7); CzahTr L3; GosłCast 14 (5); onáć to doyźrzáłość/ Latek pięknyeh w niey buia/ á przyſtoyna ſtáłość. PaxLiz B2 (13); SkarKazSej 665b (2); KlonFlis B (3); KlonWor ded **2v (8); PudłDydo B3 (3); Z tákoweyći niewiaſtki żaden nie rad ſzydźi. ZbylPrzyg B2 (3).

Zaimek oddzielony inną partykułą (71): BierEz Q3; RejPs 26v (2); RejJóz E; Tożći ſye yáſnye okázuye z pyątych kſyąg Moizeſſowycb KromRozm I D (4); MurzHist F4; MurzNT A4 (2); KromRozm III L8v; LubPs Ev; Do tychżeć tám rádośći też záwżdy przychodzą. RejWiz 116 (2); RejFig Bb2v; Tákimżeć poſpolioie/ zewſzech ſtron przybywa/ Co to idzye po wodzye/ á wſpák nie rad pływa. RejZwierz 62; Temużći ſię on dał ſłyſzeć z głoſem ſwoim/ á wwiodł go w obłok. BibRadz Eccli 45/5 (8); GrzegRóżn I2; OrzQuin E2v (2); SarnUzn D3v; SienLek 42; S teyżeć też liczby dni Heliaſz Prorok powiedźiał/ że then świát trwáć miał ſześć tyśięcy lat. LeovPrzep H (3); RejAp 93; wtákowemżeć więzieniu ſą/ iáko y ty. GórnDworz S7v (4); RejPos 293v (2); RejPosWiecz2 92; KuczbKat 200 (2); WujJud 237; WujJudConf 153v; RejPosRozpr c2; BudBib Eccli 45/5; CzechRozm 19 (2); ModrzBaz 54; KochOdpr C2; NiemObr 65; WerGośc 249; ArtKanc C13 (2); GórnRozm D2; PaprUp F2v; KochWr 29; Y tenżeć niechay pod nogi pośćiele/ Twe przećiwniki twe nieprzyiaćiele. GrochKal 7; Phil R2; Ná tákieyżeć puſzczy był y Ian ś. kędy nie ludzie mieſzkáli/ ále beſtiae y iádowita gádziná WujNT 130 (10); SarnStat 1273.

γ. Pytającym (25): OpecŻyw 84 (3); RejKup aa5v; MurzHist O2; MurzNT Luc 8/30; Y coć do ſpráwiedliwośći/ Gdy ieſt nacżynie w cáłośći BielKom F2v; Otho ilić ogień/ nawięcżſzy lás wypali? Leop Iac 3/5; RejFig Bb2v (2); GórnDworz T6; ZapMaz II G 78/407; COć wymyślili ći Haeretykowie? KochFr 62; WujNT Matth 21/23 (3); Ale coć widzę? KlonKr E2.

Zaimek oddzielony inną partykułą (8): MurzNT Luc 12/28; RejZwierz 109v; A cżymżeć moy miły Pánie to nędzne zebránie tho záſłużyło iżeś im ták ty drzwi otworzył? RejAp 39; A cożći ſiesſthánie? RejAp 88v (3); RejPos 354v; któżći będźie podnośił giermaká? WyprPl Bv; CiekPotr 69.

δ. Względnym (268): Spowyedamſyα tobye namyloſcywſſi oycze ij boże wſſechmogąci mogych grechow [!] ktorich cy ya przeſtwego myloſyer[dzya] poſbic nyemogα. BierRaj 18v; Wiedz coć zdrádnie vcżyniono/ Muśić być záwſze pomſzcżono. BierEz H; Złaćiem w onym ieſt obroná/ Ktoremuć złość przyrodzoná BierEz H4v (15); ale wezrzy na oblicżé pomazańtza twégo/ Iezuſa milégo/ ienci dzis prze nás niecżyſtémi ſlinami vplwán OpecŻyw 129 (26); ForCnR A3 (3); HistJóz D; BielŻyw 126; ZapWar 1535 nr 2413; BierRozm 24 (2); LibLeg 7/103v (2); RejRozpr A3v; Lecz ktoć będzie w tym winien nie myl ſie nieboże RejJóz 04 (7); SeklKat Y4; Wſſytky teraz s głowy wyſly Zabobony ktore prżiſly Ze złey nauky/ zezłey wiary Wktoréycy niemiał y miary. RejKup r3 (5); HistAl G2; KromRozm I F4; Ba weirzy nanie/ w ikiemci ſmutku leżą MurzHist N (2); MurzNT 11 (5); Diar 88; BielKom F4v; GliczKsiąż Qv; RejWiz 29v (3); Leop 4.Reg 7/12 (4); RejFig Aa5 (2); Ktoć milcży ten przyzwala RejZwierz 24 (14); BibRadz Num 34/2 (14); Há há he/ k czemuć nas przyrownał. OrzRozm R (5); BielKron 44 (7); GrzegRóżn G4 (3); KochSat C3 (2); Mącz 344b; OrzQuin K2 (2); SarnUzn D3v; SienLek 87v (3); RejAp 6v (8); HistRzym 20 (2); Oto ſłuchay nieomylnego Doktorá/ ktoryć ſie tu opowieda tobie s ſwiętą náuką ſwoią RejPos 289 (8); RejPosWiecz2 95v; BiałKat 371 marg; BielSat D3 (2); GrzegŚm 26; HistLan F5; RejZwierc B4 (14); WujJud 260; BudBib 4.Esdr 9/17 (3); Strum C (4); BiałKaz E4v (2); O cżymći ią nie wątpię CzechRozm 192v (3); PaprPan F2v; ModrzBaz 107v; KochPs 201; SkarŻyw 520; MWilkHist B2v (4); CzechEp 23 (5); KochFr 20 (2); Ktoć ſię dźiatki Bogá boi/ Ten ná iego drógách ſtoi KochMRot A2v; KochPieś 16; PudłFr 12; ArtKanc C3v (3); KochWr 35; ActReg 100 (2); GórnTroas 38 (2); GrabowSet I (2); ták też nie raz fałſzem y wykręty nárabiał. czegoć dowieść nie trudno. LatHar +5 (6); A ktorzyć ſą w ćiele/ Bogu ſię podobáć nie mogą. WujNT Rom 8/8 (31); Báweyze Mnichá iákić nábył ſławy KlonKr C2v; PowodPr 18; CiekPotr 33; KlonFlis E3; KlonWor 20; Ty mowię/ ktoreyći iuż dźiatki doraſtáią/ A o ſwoie potrzeby zá tobą wołáią. ZbylPrzyg B.
ε. Dzierżawczym (55): Ty dzieći ktore krzycżáły/ Moieyći się twarzy bały BierEz A4v; Aleć zły gdy kogo chwali/ Ná ſwoyći młyn wodę wáli. BierEz S (3); OpecŻyw 32v (2); ForCnR A4; HistJóz D4v; Twoy ći grzech będzie goſpodże RejJóz D5 (3); RejKup r4; MurzNT Ioann 17/6; LubPs L (2); Zá náſzeyći pámięći ty kſtałty nie były RejWiz 51 v (2); Leop 3.Reg 3/22; RejFig Dd6 (2); Nie dla wáſzeyći ſpráwiedliwoſći/ áni práwoſći ſercá wáſzego wnidźiećie w oſiádłość źiemie ich BibRadz Deut 9/5 (7); BielKron 30v (4); SarnUzn E (2); RejPos 333; WujJud 173v; Strum P3; CzechRozm 233v; Wáſzći to właſny vrząd ModrzBaz 134 (2); BielSen 6; ArtKanc T10; PaprUp K2 (2); Phil C2; KochAp 12; WujNT Ioann 4/34 (4); CiekPotr 67 (2); ZbylPrzyg A2v (5).
ζ. Przeczącym (49): Zadnyć ſie ſzkody nie wſtydzi/ Gdy też w niey onego widzi BierEz K2v (3); RejJóz F8v; MurzNT Mαr 2/22 (4); KromRozm II q4; Niktći mi wtem nye krzyw yedno ocyec GliczKsiąż I4 (2); BibRadz Mar 8/12 (3); OrzRozm F2; Nikogoć inego/ [...] iedno ty wſzytki ktorzy nie ſłucháią RejAp 192v (7); nicći inſzego nie ieſt iedno go náſládowáć ſpraw y wſzytkich wymyſłow iego. RejPos 336 (6); HistLan F4; A cżymże ſobie to iednał? nicżymći inſzym iedno ſpráwiedliwoſcią á oną dobrocią ſwoią RejZwierc 44v (13); BudBib Eccli 20/14 (2); CzechRozm 187; KochPieś 16; Nicći táynégo/ y nic nád nádźieię wáſzę OrzJan 16; Zadenći do mnie przyść nie może/ ieſli go Oćiec ktory mię poſłał/ nie poćiągnie WujNT Ioann 6/44; ZbylPrzyg A3 (2).
η. Nieokreślonym (31): Weycżie czoſzcżij podobnego K jaſcurkąm wypadło zniego RejKup R; Więc by tey tylko rzeczy táił oćiec moy przedemną/ nikakić ták nie będzie. Leop 1.Reg 20/2 (4); BibRadz Mar 14/44; Cokolwiekći wam roſkaże/ bądźcie tego pilni. RejPos 41 v; RejZwierc 73; vyzrzał iákiegośći cżłowieka BudBib cv (4); Ktośći mu przynioſł ieść. BudNT Ioann 4/33 (3); Máiąc też y ći niemáło wywodow: ále iákichśći ſubtilnych y Filozowſkich ktore iuż v mnie mieyſcá nie máią CzechRozm 19v (2); Bo ktoćkolwiek nie znośi złych/ on ći ſam ſobie/ ſwą niećierpliwośćią/ świádkiem ieſt tego/ iż nie ieſt dobrym. CzechEp 41 (3); Záwżdy ná czymśći ſchodźi pánſtwu nieſporemu. KochPieś 3; Przychodzą mi ná myśl wiérſze iedné/ któré Cicero ziákiéyśći komoediiéy ſtáréy przjwodźi KochWr 37; Niektorzyć y dla zazdrośći y ſporu: á niektorzy też z dobrey woli Chriſtuſá opowiedáią. WujNT Philipp 1/15; PowodPr 78.

Z zaimkiemjaki”, „kto" w funkcji nieokreślonej (2): y ſłow podcżás iákichći nieżwycżáynych mnogim vżywano CzechRozm 127v; Nie komuć to gorzey będźie iedno temu kto ták śmiele ſługę cudzegó ſądźi y potępia CzechEp 74.

Z zaimkiemkto”, „co” + „inny" w funkcji nieokreślonej (5): Ktorego kroleſtwá Antichriſt nie od kogoć innego ma/ iedno od Szátáná CzechRozm 184v; nie coć ſię inſzego zámyka: tylko to áby ſię przez nie záwiedzenie y obłądzenie od drogi zbáwienney [...] pokázowáło. CzechEp 72; Acżći y to prawdá iákoż nieſtátecżnie v tym poſtępuią coć inſzego záś fol. 1228. mowi CzechEp 293 (3); Ná coć inſzégo Pan Bóg Páná Rożná chował PudłFr 13.

θ. Upowszechniającym (111): W káżdey ći doſyć chytrośći/ Nie naydzieſz ſtałey miłośći. BierEz C4; Lew rzeki/ Pánie Woiewodá/ Wſzyſcyć dobrzy gdzie ieſt zgodá BierEz S2 (8); OpecŻywSandR nlb 6; BierRozm 20; RejRozpr E4; RejJóz A6 (7); Kazdemu rzecz prawde muſſę. RejKup 17v (9); Nye wſſyſtkoć złoto co ſye łſnye. KromRozm I L[3]v (4); MurzHist Fv; MurzNT Ioann 15/2 (3); KromRozm II o2v; KromRozm III C8v (2); BielKom E3v; GliczKsiąż P5v; LubPs Z6v (2); KrowObr 16; RejWiz 37 (6); Leop YY4v; RejZwierz 55; Nie o wſzythkichći was mowię BibRadz Ioann 13/18 (8); SarnUzn H6v; RejAp 32; GórnDworz Lv (2); RejPos 105v (4); Nie wſzyſtkiegoć wypowie/ co będzie Pápugá BielSat D3; RejZwierc 32 (8); BudBib Eccli 39/37; MycPrz I [D]v; Strum L4v; BudNT n6 marg (2); CzechRozm 13; PaprPan B4; SkarŻyw 337; KochJez A2v; KochFr 35; KochSz C2v; KochMRot B; Káżdemuć ieſt iego drogá miłość gotowa ArtKanc E15v (2); BielRozm 28; PaprUp E4v (2); KochWr 19KochFrag 23 (2); WyprPl B; wſzytkimći mowię: Czuyćie. WujNT Mar 13/37; Wſzytkoćiem wam vkazał WujNT Act 20/35 (13); Otoż nie wſzytcyć záraz pocżęli bydź wyſtępnymi PowodPr 80.
ι. Zwrotnym (1): Nye od ſyebyeć będźye mowił/ ále co vſlyſſy to powye KromRozm II gv.
e. Z przysłówkiem, przysłówkiem zaimkowym, wyrażeniem przyimkowym (1059):
α. Z przysłówkiem (647): Dobrzeciem rozſądźił miedzy dwiemá ſwowolnymá niewiáſtomá March1 A3; Teraz ći będę milcżáłá BierEz B4v; Wcżoráć Ezop wſzyſtko zmieſzał BierEz Dv; Podobnoć ſie dawno znáią BierEz D2v (63); ſluſſnotz ieſt ijżby z duſſą ij s cialem wzięta do nieba. OpecŻyw 179v (5); ForCnR B2; HistJóz A2v; FalZioł IV 35b; BielŻyw 120; BierRozm 9 (2); A kiedy poydziem koleią Rychleići nam drugą náleią RejRozpr G2 (9); SeklWyzn 2; Bo ſiłać bywa z młodoſći złych ludzy na ſwiecie RejJóz H8; Y nie doſić ći na tym iże ſie ſprawicie RejJóz N (18); SeklKat A2 (2); RejRozm 395 (2); Wnet czy będą wkiem przepory. RejKup c6v; Prętkoć ſię każdy zubozy Ieſly duſſe nieprzylozy. RejKup e2; Dopyruċz koċ odſkoczyłi RejKup h5v; Syła Doctorowie blądzą A omylnie wſytko ſądzą. RejKup h7 (58); HistAl E8 (2); KromRozm I F4v (5); MurzHist F2v (8); MurzNT A4 (7); KromRozm II r3 (2); Diar 101; BielKom C (4); Dobrzeć thedy powyedzyał Menánder GliczKsiąż P (25); A pewnyeć ſie roſpłyną yáko byſtra wodá LubPs O3v (11); KrowObr 19 (3); A práwieć teraz dobrze ná wſzytkim ſie sſtáło. RejWiz 43 (32); Iutroć święto nowego Kxiężycá Leop 1.Reg 20/18 (8); OrzList f4v (3); KochZuz A3 (2); RejFig Bb (9); Lácnieyć ſie wżdy oſuſzyć/ choć kto zmoknie w wodzie. RejZwierz 68v; tanieć to v niego RejZwierz 123 (18); BibRadz Gen 27/36 (16); Nietylkoć wáſzy háńbią vmárłe ludźi/ ále y przećiwko żywym ná woynę bárzo. wołáią. OrzRozm M3 (13); nieraz ći ſie też y Skánderbeg potknął BielKron 256v (14); Bárźiéyći kędy indźiéy rzeczy więc záchodsą KochZg B; Mącz 86b (8); OrzQuin B2 (6); SarnUzn G3 (2); SienLek 2 (17); O práwieć żołty á chytry á ogniſthy záwżdy ſie nam okazuie być ten nieſláchetny ſmok á ten ſprzećiwnik náſz RejAp 100 (11); A coż kiediby był wygrał/ dopieroćby nas był nośił. GórnDworz T2v (4); RejPos A4v (39); Niedarmoć Prorocy ná niewdźięczność żydowſką ſkárżyli BiałKat 113v (2); BielSat B3v (4); HistLan A3 (6); A ták w zaiomći ſie ty kobyłki cżeſzą RejZwierc 39 (42); RejZwiercTrzec Aaa2v; WujJud 4 (5); Dziśći pożycży/ á iutro ſię będzie vpominał BudBib Eccli 20/16 (2); MycPrz I B2 (2); Strum M4v; WierKróc Av (5); BiałKaz C2 (2); BudNT Gal 4/18; Ktore obrzezánie nie zárazći było CzechRozm 75v (9); PaprPan L3 (4); ModrzBaz 22v (12); Calag I79a; SkarŻyw 126 (5); O źlećby go tu kráść przyſzedł MWilkHist B4 (6); CzechEp 23. (11); NiemObr 16; Podobnoć y ią mogę podpić ſobie ſkromnie. KochFr 103 (2); KlonŻal C2; KochSz Cv; WerGośc 251; WisznTr 10; BielSjem 7 (2); Ledwieć nam y ták Królá nie podawa KochPieś 38 (2); PudłFr 9; ArtKanc C9 (8); BielRozm 12 (3); GórnRozm A3 (6); Drogoc nam zplacil/ drogoc nam kupyl then zacni Dom the przeſtroge PaprUp G2 (5); ZawJeft 44; ActReg 117; GórnTroas 26; GrabowSet H2v; KochFrag 48; nieblizuć ma ztobą wędrowáć. WyprPl C (6); krotkoć ią/ ále węzłowáto záwiązáło. LatHar +2 (2); KołakSzczęśl C3v; Dawnoćby Perſá ná twarz padl Wielobogi RybGęśli D2; Nie zgołáć było odięto słowo Boże Azyanom: ále do czáſu tylko. WujNT 464 marg (20); JanNKar Av; Czáſemći w Kmiotku cnoty przyſtoynieyſze KlonKr B2; PowodPr 7; SkarKaz 85b; CzahTr H4v; GosłCast 47 (6); SkarKazSej 701a; Máłoć po tym że mamy dźiedźicá RybWit Cv; ZbylPrzyg A2 (3).

Przysłówek oddzielony inną partykułą (5): GroicPorz Rej C4; Dobrzelić wſzyltko álbo nie SienLek 44; długoiić to trwáć ma RejPos 319v; RejZwierc 161; wnetżeć pot będźie ná tey twoiey ſkorze. ZbylPrzyg A4v.

β. Z przysłówkiem zaimkowym (346): Iákośći ten dobrze bieży/ A iuż ſwe myto záſłuży. BierEz B; Więceyći źiárná miłuię BierEz M2 (24); OpecŻyw 4v (6); BielŻyw 33; Tamoć rozpustne małżeństwa, Gdzie jest pycha i bogactwa. BierRozm 3 (3); WróbŻołt R3; A ták więceyći wam ſtrzedz trzebá Duffe/ niż nam ſtego chlebá RejRozpr D (2); LudWieś A2v; SeklWyzn 3 (3); RejJóz Dv (3); dlategoć nam przikazał czuć oſſobie boniewiemy dnia any godziny SeklKat R (7); RejRozm 396; Nigdycz pomſta nievcziecze, Choczia ſye jey keż odwliecże RejKup aa3 (11); Ináczeyći przed láty dworzánye mawyáli. KromRozm I A4v (3); MurzHist F4 (2); MurzNT Luc 13/28; ZapWar 1551 nr 2684; Stądći yeſt nyeuſtáwicznoſć náuki kácerſkyey KromRozm II p3v (2); KromRozm III H4; Diar 87; BielKom E7v (2); GliczKsiąż H4v (3); Zawżdyć o to ſwyęći twoi będą cye prośili LubPs H3v (8); KrowObr A4v (2); Wſzędzyećby dobrze było gdyby ſie bacżyło RejWiz 73v *(6); zewſſądći dáło rękę Leop Ier 50/15 (9); Pies rzekł/ więceyć Wilk winien RejZwierz 119v.(4); nigdźieyći ſię nie znaydźie imię twoie iedno miedzy Izráelczyki. BibRadz 4.Esdr 3/34 (17); OrzRozm G2v (4); BielKron [852]v (4); GrzegRóżn F4v; Horsum pergunt, Tędyć ydą/ k nam ſie máyą. Mącz 350d (2); OrzQuin C3; SarnUzn B8 (3); SienLek 24v (9); LeovPrzep Dv (3); RejAp 15v (13); GórnDworz E7 (2); Wieleć też mowił on Licemiernik RejPos 214 (32); RejPosWiecz2 92v (4); BiałKat 23v (2); HistLan ktv (2); KuczbKat 255 (2); Ni dla cżegoyći inego/ iedno iżbyś go cieſzył RejZwierc 150v (13); WujJud 36v (7); RejPosWstaw [413]v (2); MycPrz I [C]2; Strum C4 (3); CzechRozm 91 (2); Záwſzeć Bog cnotliwego ma ná pilney piecży/ Iákoż tym podług myſli idą wſzytki rzecży PaprPan E3; ModrzBaz 8 (4); SkarJedn 396; KochOdpr B2; KochPs 67; KochTr 6 (2); MWilkHist F; CzechEp 95 (4); NiemObr 80; ReszList 180; WerGośc 213; WisznTr 27; BielSjem 34; KochPieś 15; Támći było záſmucenie ArtKanc C14 (13); BielRozm 5; GórnRozm Av; Phil C2; OrzJan 43; Strzemieniá iuż nie widzę: gdźieś ći ſie podźiáło? WyprPl C3v (3); LatHar +8 (6); WujNT przedm 15 (30); KmitaSpit B3v; PowodPr 40; GosłCast 63 (2); KlonFlis Dv; ZbylPrzyg A4 (2).

Przysłówek zaimkowy oddzielony inną partykułą (25): March1 A3; BierEz Hv (2); PatKaz II 39v; Taklić śię nowę rzeczy podobaią/ że teſz chceſz aby to zniſzczono było/ co twoj dobrzy a cnotliwi przodkowie ták długo trzymali? MurzHist M3v (4); Zdrowie moię tużći iuż było nád grobem. BibRadz Eccli 51/9 (3); RejPos 275v; Z tądżeć to przyſzło/ że też Sákrámentem Pokoiu y Miłośći ieſt názwaná KuczbKat 160 (2); RejZwierc 103v; Támżeć ſię oni ſrodze pomścili krwie brátá ſwego BudBib l.Mach 9/42; CzechRozm 260; ModrzBaz 2 (3); ActReg 125; Phil H4; WujNT Hebr 9/16; KlonKr F; Ztądżeć ono żáłobne á Krześćiáńſtwu ſromotne vſkarżánie Boſkie przez Ieremiaſzá PowodPr 15.

γ. Z wyrażeniem przyimkowym (66): zapráwdętz iá ijnégo żádnégo grzechu w tobie nienayduię OpecŻyw 134; Niewczas cżý ſię téraz wraczacz RejKup x3; A yuż niewiem czo daleý rzecz Napołyċ ſię nierozedrzeċ RejKup x5v (4); MurzNT Matth 5/26 (5); Z wirzchuć cudnie okazána/ Ale ná ſercu zmázána BielKom E5v; LubPs B2; RejWiz 79v; Leop Ier 38/4; Ieſli mi nie daſz pokoy/ w kęſyć ią rozſiekę RejZwierz 46v (2); BibRadz Ruth 1/10 (19); OrzRozm N4 (2); SarnUzn C3; SienLek 58; RejPos 88; HistLan F3v; KuczbKat 375; S pirwotkuć ſie poſtáwi by miał zyeść każdego/ Ale potym do láſá maſz poſłá pewnego. RejZwierc 242v (2); RejPosWstaw 22; Záprawdęć Rzecżpoſpolita ſámá tylko śláchtą kwitnąć niemoże. ModrzBaz 80 (5); tedy to nie może być inácżey/ po Papieſkuć/ ále wedle ſłowá Bożego! okrzcżono/ iedno iż on ieſt Antychriſtem. CzechEp [394]; KochFr 104; Ach ſprętkáć ná mię przyſzło płákáć wieku mego WisznTr 13; Wprawdźieć praca ieſt rolą oráć OrzJan 51 (2); WyprPl B3v; LatHar 271 (3); Záiſteć ten był ſynem Bożym. WujNT Matth 27/54 (2); WysKaz 18; JanNKar D2v; CiekPotr 27 (3).
f. Z czasownikiem (2203):
α. Z formą osobową czasownika (2186): March1 A3v; Ezop on niewolnik ſproſny/ Stałći ſie bárzo wymowny BierEz A3v; Y iam ći w tym niepobłądził. BierEz D2 (94); Chwálil tzij ią aniol ſtego ijż laſki pelná OpecŻyw 8 (49); ćz ini dobrzi męzowie ForCnR A4 (7); PatKaz II 20 (23); HistJóz A4v (3); FalZioł I 9d (9); BielŻyw 17 (24); Tákiem ći ią rozumya[ł] March2 Dv (2); MiechGlab 17; Nie sprawią ci nic zbytniego, Patrzą urzędu swojego BierRozm 22 (12); KlerWes Av; Sądz mię miły panie bom ći ią w niewinnoſci tu wſzedł. WróbŻołt 25/1 (32); WróbŻołtGlab A4v; LibLeg 7/98 (7); RejPs 17 (2); RejRozpr B3 (9); bylem czi ya theſch przi pobranyv them. LibMal 1554/79v (5); LudWieś A2v; SeklWyzn 2 (6); RejJóz A8 (22); SeklKat A4 (20); RejRozm 395 (3); Niemoglo by iuż gorzey być By my na to iuż mialo przyċ. RejKup e6; Bog wiem yuż vſtał napoły Lamieczi ſię ſtemi woły Co ſię to za medrky maya Opák rozum wywraczaya RejKup x4v (53); RejKupSekl a3 (2); HistAl F2v (2); Mogłbychći ya też przypomnyeć wáſſe y wáſſych żon łáńcuchy KromRozm I B (28); MurzHist E4v (41); A wy śie ſtrzeſzcie/ otomći wám wſzyſtko niſz przyidźie powiedźiáł? MurzNT Mar 13/23 (59); KromRozm II a4v (13); KromRozm III A5v (6); Diar 58 (3); DiarDop 103 (6); MrowPieś A4v; BielKom Av (11); GliczKsiąż C8 (20); Godzyenęmći ya moy Pánye wyelkich twych ſrogośći LubPs F4v (30); GroicPorz cv; SeklPieś 15v (2); wie oćiec wáſz niebieſki/ iż tego wſzyſtkiego potrzebuiećie. KrowObr 226v (15); RejWiz 10 (31); Leop *A3v (73); OrzList d3 (2); RejFig Aa3 (6); Nie opuśćić on nigdy/ żadnego wiernego. RejZwierz 123 (29); Bomći ia ieſt Pan Bog wáſz. BibRadz Lev 19/4; á oto idźie przed wámi do Gálileiey/ thám go vzryćie/ otomći wam powiedźiał. BibRadz Matth 28/7; Iamći ieſt on páſtyrz dobry/ y znam owieczki moię/ á moię też mnie znáią. BibRadz Ioann 10/14; Powiedźiałemći wam á nie wierzyćie BibRadz Ioann 10/25 (113); możemyć ſye niećieſzyć temi Sądy Krolewſkiemi ktorych niemamy OrzRozm T4v (13); BielKron 19 (42); Bo Iſtność nie ieſt ci Duch/ áni rzecz żywiącą GrzegRóżn N3 (5); KochSat A4; KochZg B; KwiatKsiąż B3v; Mącz 18d (9); Mać po gotowiu Król Polſki przećiwko tym Goliátom ony w rękach ſwych gotowé kámienie OrzQuin O (23); byłobyć też tákież cżeſne zá thákim podániem twoim. SarnUzn C7 (11); SienLek 3 (33); LeovPrzep b2v (9); RejAp BB6 (23); GórnDworz Fv (14); GrzepGeom B2; Tá pánná ieſtći krolewná HistRzym 5 (80); Pánie/ nie wiemyć my gdzye thy idzieſz RejPos 291v; Nu miły Abráámie/ damći ią thobie wiele zyemie poſieść/ rozmnożęć ia iáko gwiazdy pothomſtwo twoie. RejPos 297v (76); RejPosWiecz2 93v; y dla tegómći rozgrzeſzenie wyżſzéy świątośćią Pokuty názwał BiałKat 376 (11); Vmiáłábychći więcey/ wam tego powiedzieć/ Aleby nieprzyiaćiel wáſz o tym mógł wiedzieć. BielSat N4 (7); GrzegŚm Av (10); HistLan B3v (2); KuczbKat 1 (8); Wſzytkimbyć ſie nam ochynąć/ Chcemyli brzegu dopłynąć. RejZwierc Av; Nie máſzći Grámmátyki we Włoſkiem/ w Niemieckim/ álbo thákże w Tureczkim y w Tátárſkim ięzyku RejZwierc 13v (76); BielSpr 57v (2); WujJud 1v (31); Mielić też y Zydowie ſwoich ſtárſzych Trádycye WujJudConf 42v (7); RejPosRozpr b4v; RejPosWstaw [212] (8); Nie do ćiebiemći ieſt poſlan od páná Bogá BudBib 3.Esdr 1/27 (20); MycPrz I C (3); Strum D3v (8); WierKróc Av (3); ći y drugie świádeſtwá zbiegow Moſkiewſkich nieprzyiáćioł iego y ſkodnikow BiałKaz M2 (6); BudNT Mar 7/11 (3); CzechRozm 6v (21); A niechcieycie rozumieć bych im pochlebował/ Nie dawnomći w tym kráiu nie z nimim ſie chował. PaprPan B3 (10); KarnNap B (3); ModrzBaz 9 (15); SkarJedn 83 (3); KochOdpr B4; Oczko 7 (8); KochPs 86 (3); ieſtemći cżłowiek vbogi SkarŻyw 135 (15); KochTr 21; MWilkHist Bv (19); StryjKron 527; Zadnegoſmyć nie vkrzywdźili: żadnegoſmy nie ſkáźili CzechEp 19; Niewieć o nas Abráhám/ nie znać nas Izráel CzechEp 83; oy nie swiętymćiCzechEp 100 (45); CzechEpPOrz **3; KochJez Bv; NiemObr 15 (9); KochFr 49 (4); KlonŻal D4 (2); KochBr 150; KochMRot A4v (2); ReszPrz 58 (2); ReszList 174; WerGośc 222 (3); WisznTr 31; BielSjem 4 (4); KochPieś 3 (2); KochSob 57; Proſtym ći ia człowieczek/ łáſkáwy dworaku. PudłFr 63 (8); ArtKanc C9 (27); BielRozm 14 (6); POLAK. Mogłoć ſię to sſtać kiedy w Polſcze GórnRozm A4 (11); Belic tam barzo podeirzane oſobi PaprUp I2 (19); KochWr 39; ZawJeft 9; ActReg 40 (6); GrochKal 13; A nietylkomći ia ieſt tákowego przećiw tobie Porſená vmyſłu y ſercá Phil Cv (2); GórnTroas 25 (2); KochPij C3; GrabowSet B (2); KochAp 7; WyprPl A3 (21); Pſuieć mi ſerce y zágradza drogę niegodność moiá do ciebie LatHar 219 (31); KołakCath A3v; RybGęśli B4 (2); á ktokolwiek przyśięga na kośćioł/ przyśięgać nań/ y ná tego ktory w nim mieſzka. WujNT Matth 23/21; Godziłoć ſię według zakonu Moyzeſzowego poiąć żonę brátá ſwego WujNT 148 (270); Cżarnamći ieſt ále przedſię piękna WysKaz 44 (7); KlonKr F4v; Mamyć opiſány w Zakonie Bożym porządek woienny PowodPr 59 (6); Muſząć iedni rządźić/ drudzy poſłuſznemi być. SkarKaz 606a (12); CiekPotr 8(14); Nieodrzeć mu ſie ſucho tá iego robotá GosłCast 62 (4); PaxLiz B2 (2); SkarKazSej 670b; KlonWor **2 (6); PudłDydo B2v; RybWit C2 (2); ZbylPrzyg A 3v (3).

Partykuła „-ć”, „-ci” stoi między tematem a końcówką czasownika lub partykułą trybu przypuszczającego (89): myal cyem ſyα ya polyepſſic dobrze czinyᾳc BierRaj 23v (3); Przeſzedłćiem ia pſá oſobą BierEz M4v (4); By to cżlowiek był [...] roſtropny/ widzątz ijż iá chcę go wybawitz od męki/ odpowiedálciby mi. OpecŻyw 122; ForCnR A4v; BierRozm 23; RejRozm 397; MurzNT 246 marg (2); Nye ćyerpyelićby byli ták długo głodu y nyewczeſnoſci bez wyelkyey przyczyny KromRozm II d3v; KromRozm III E4; GliczKsiąż I4 (3); LubPs X2v (2); miałćibych pewnie wiedzyeć o tym/ Y drugiemu co niewie powiedzyeć ná potym. RejWiz 76 (4); RejFig Bb5v (3); Mieliciechmy też kiedyś/ ony Kálimachy RejZwierz 76 (4); Proſiłáćiem o to dźiećiątko BibRadz 1.Reg 1/27 (5); BielKron 44 (3); ieſliby to był tenże Oćiec/ co y Syn powiedźiałćiby był/ Iam ieſt Oćiec GrzegRóżn I; OrzQuin A4v; LeovPrzep F2v; GórnDworz R3; RejPos 13v (5); RejZwierc 45v (6); BielSpr 37; WujJud 225v; Zgrzeſzylićiechmy teras przed oblicżem twoim y przetożeś nas podał w ręce nieprzyiaćiołom náſzym BudBib Esth 14/6; Strum N4v; BiałKaz L; CzechRozm 122v (2); KochOdpr B3v; SkarŻyw 51 (4); Byłćiby błąd oſtátnieyſzy Stokroć gorſzy niżli pierwſzy. MWilkHist B2v (2); CzechEp 22 (5); Mogłćibych ſię nie długo w rzecż wdáwáć NiemObr 48 (2); GórnRozm B2v (3); GórnTroas 65; WyprPl B3; A Piotr rzekł: O człowiecze nie ieſtćiem. WujNT Luc 22/58 (7); ZapMaz II G 97/90; Máłożeś tu ſąśiádek miał około śiebie/ Ná gody rády ieżdżą/ byłyćby v ćiebie. ZbylPrzyg A2v.

Forma osobowa czasownika oddzielona inną partykułą (16): Mamżeć to ſługę dobrego BierEz C2v; FalZioł V 71v; BielŻyw 50 (2); Będzielić tak ten pies ſzcżekać RejJóz H6; Leop 1.Reg 20/7 (3); LeszczRzecz A5v; RejFig Aa3; (mamlić prawdę powiedźiéć) OrzQuin Fv; SienLek 13; RejZwierc 157v; Strum Cv (2); Bądźżeć iuż Oycże niebieſki cżeść y chwałá tobie/. ArtKanc T11.

β. Z formą nieosobową czasownika (17): BierRozm 27; RejKup E (2); Y kázáć ći ewányelią y krzćić nikomu inemu pan Kryſtus nye roſkazał KromRozm III N3v; RejWiz 60; RejZwierz 101v; Zartuiącći ia to czynię. BibRadz Prov 26/19; RejAp 103 (2); RejPos Bv; BielSat N4v (2); Ze mi moię namiłſzą dźiéwkę ieſzcze wroći/ A ten nievśmierzony we mnie żal vkroći. Zginąć ći mu nie może KochTr 14; MWilkHist E3; PaprUp F3; y mówionoć iuż o tym ná kilku ſéymiéch KochWr 35; LatHar +5.
g. Z wyrazaminie lza”, „(po)trzeba”, „wolno (84): Trzebać ſie dobrze wyſtrzegáć/ Gdy kto ma rádę wybieráć. BierEz M4 (11); ForCnR D; BierRozm 21 (2); A gdy będzieſz raczył záwſtydźić tą lekkoſćią oſoby ich nielżac iem będzie iedno ſſukać miłoſierdzia twego RejPs 124v; Wolnoć piſſczkowi táńcowáć RejRozpr E (3); RejJóz H8; Potrzebać ſię nam wſziſtkim bać SeklKat Z3v (2); RejKup e6 (14); KromRozm I P[2]; BielKom E3 (2); GliczKsiąż L2; RejWiz 102v (2); Leop 1.Ioann 2/27; LeszczRzecz A6v; RejFig Dd7; RejZwierz 11 (4); BibRadz Act 1/16 (2); BielKron 110; Nie trzebáć ktemu wielkich wywodów OrzQuin K4 (2); GórnDworz T3; RejPos 292v (2); BiałKat 41; RejZwierc 103 (6); WujJud 231v; MycPrz I [C]2; WierKróc B2; CzechRozm 265v; ModrzBaz 133; SkarŻyw 260; MWilkHist B4 (2); CzechEp 74; NiemObr 53; KochSz B4; PudłFr 71; Phil F2; WyprPl A2v (4); Aza nie wolnoćy w tym poćiech niebieſkich ſzáfunku cżynić Pánu Bogu náſzemu/ co ſię mu podoba? LatHar 248; nie trzebáćby mu było ná to obiáwienia z niebá WujNT 67 (3).
h. Z przyimkiem (4): O mniéć Paweł napiſáł/ przećiwkoć mnie ſkaſń vczynił MurzHist R4; BibRadz Eccli 45/21 [22]; RejPos 301; nie przećiwkoć nam ty ſzemránia ſą/ ále przećiw Pánu. CzechRozm 56v.
i. Z wykrzyknikiem (3): Zá mą żonę nieboſzcżycę/ Náć też drugą połowicę. BierEz Pv; Byadaċ nedznemu czlowieku RejKup g8v; A wżdy żadny nie zgádnie nigdy z álmánáchu/ Kiedy go śmierć záwoła háywoć pánie bráchu. RejWiz 87v.

Cf ABOWIEMCI, ABYĆ, ACZCI, ACZKOLWIEĆ, ACZKOLWIEKCI, ALBOĆ, ALEĆ, ALIĆ, ALIŚCI, ANIĆ, ANOĆ, AZAĆ, AŻCI, BOĆ, BODAJCI, BODAJŻEĆ, BOWIEMCI, 2. BYĆ, CHOCIAĆ, CHOCIAŻCI, 2. CHYBAĆ, CIEM, GDYBYĆ, GDYĆ, GDYĆBY, GDYŻCI, GDZIEĆ, GDZIEĆKOLWIEK, 1. IĆ, IŚCIEĆ, IZAĆ, IŻBYĆ, IŻCI, IŻEĆ, JAKOĆ, JAKOŻCI, JEDNAKCI, JEDNOĆ, JEDNOŻCI, JEŚLIĆ, JEŚLIĆBY, JEŚLIŻEĆ, JESZCZEĆ, JUŻCI, KĘDYĆ, KIEDYĆ, LADAĆ, LECZCI, LEĆ, 2. NIECHAĆ, NIECHAJŻEĆ, NIŻLIĆ, [ONOĆ], ONOŻCI, OTOĆ, OTOŻCI, OWOĆ, OWOŻCI, OWSZEKIĆ, OWSZEMCI, POKIĆ, 2. POTYĆ, PRZEDSIĘĆ, PRZETOĆ, PRZETOŻCI, SNADŹCI, TOCIEŻ, TOĆ, WŻDAMCI, ZAĆ

ZZa