[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Mączyński
tytuł:   Dictionarium latino-polonicum
rok wydania:   1564

Mączyński s. 1.hasła: A – K (strony 1-179v)

hasła: L – P (strony 180-334v)

hasła: Q – Z (strony 334v-[513])