[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   List do Fogelwedera
rok wydania:   1571strona: [1]

1:
Moy laſkawy panie Fogelweder (a wtim
2:
imieniu wſzitki prælaturi wſzitkich kosciolow
3:
zamykam) slużby ſwe wlaskę V m. zalecam.
4:
Ille ego qui quondam ſingulis fere septi
5:
manis tabellarium ad te Varſouiam mittebā,

6:
teraz iuż rzedzej i to okurrentow czekam.
7:
Qui fit Meccenas: Vsque metu micuere ſinus

8:
kiedim wliscie nalazł, krol Ieo m. iuż
9:
pozwolić racził, Bo to iuż rzekę niesmiech.
10:
niebędzie mi ten mowił Radzę rozmysl się
11:
na to dobrze. Takżeciem chwylę byl ra
12:
ptus. Alem przedsię zdawną ſwą fantaſyą
13:
zoſtal. A iżes mi V m byl napisal
14:
że takie rzecżi præſentiam postulant
15:
chcialem byl tam V m temi czasy na
16:
wiedzić. Ale dum molior, coraz tim bar
17:
ziej około powietrza w Mazowſzu ludzie cos
18:
natrącayą. A tak żebych niezoſtal przed
19:
bramą, iako Bergamaſzek, wolalem ſam
20:
doma pocżekac, zwlaſcza że i seym
21:
podobno nie daleko, i moia rzecż ſnadniej
22:
by tam poſzla, kiedi będziem w kupie.
23:
Więc niewiem ieſlim to dobrze wymyslił, auio ſci
24:
quid tu ſentias: ſolus viri molles aditus et tempora no[ras],strona: [1v]

1:
Pſalterz iżes V m obiecal, dobrzes to V m ucżinil.
2:
quid enim ꝓmittere laedit: ale poki go cżekać
3:
żes V m kresu niezalożił, i to też niezle
4:
Bo to Heſzus trzi lata robil, a przedsię zle.
5:
Vtcumque eſt, niewiem co za oracyą poslowie
6:
na witaniu krolowi Ieo mōi przinioſą na
7:
seym, ia się o trzidziesci pſalmow ſtaram,
8:
tractant fabrilia fabri (trzidziesczi mowię
9:
i zdawnimi bych zas wnieprawdzie niezoſtal)
10:
Co się ticze reguly, ktorąs mi V m napisal,
11:
abych iej ſtrzegl in wertendo, ieſt barzo dobra
12:
i pewna. Ieno ia miewam cżasem pi
13:
ſząc viſyie, ukazuią mi się dwie boginie,
14:
iedna ieſt neceſzitas Clauos trabales et
15:
cuneos manu geſtans ahena
a druga
16:
Poētica Neſcio quid blandum ſpirans
17:
Ti dwie kiedi mię oſbtąpią, niewiem co znie
18:
mi cżinić Formido: quid aget da Venus consilium
19:
Wiem że takich fraſzek do V m uſzu
20:
nikt nieprzinosi, ieno ia sam ani on
21:
Moyzeſz, abo racżej Gdańſcżanin in arduis
22:
illius reipub: negotiis ad te amādatus
: Ale
23:
iż V m też wliscie ſwym Muſas nieprzepomi
24:
naſz, tim smielej ia też earum wliſcie ſwȳ
25:
memini


strona: [2]

1:
Wſzakże aby zonych wirſzow poſteritas
2:
cżego iakieo o W m nierozumiala,
3:
miaſto Moyzeſza wlożilem Schenſzmida
4:
bo ten cżasu mego byl in aula frequens.
5:
Et tibi Schenschmid Haeret iampridem qua
6:
via cumque comes
: bo iesli V m pomniſz
7:
byl silny importun Ieo m x referen
8:
darza by pytać ieno że ſnadz nie
9:
od Gdańſczan prziiezdżal, ale od
10:
Olblążan: i zatim boię się aby nie
11:
bylo minus autoritatis wtej ꝓſonie,
12:
iſz to od mniejſzeo miaſta Wſzakże
13:
ieſcże tego niedrukuię, będzie cżasu
14:
ieſcze doſyć poprawić, si videbitur
15:
Tak my sam na wsi: Kiedi
16:
iuż zasieiemi komin wkolo obsię
17:
dziemy, a ladaco i mowiemy i pi
18:
ſzemy Tu frontē nugis solvere diſce meis
19:
Zatem bądz V m poſtaremu laskaw
20:
Dat z Cżarnolasa 6 8br 1571
21:
W m żiczliwy prziiaciel i sluga
22:
J kochanowski
23:
ꝑboſcz poz[nanski]


strona: [2v]

1:
Memu wielce laſkawemu
2:
Panu i prziiacielowi
3:
Ieo msci Panu Stani
4:
slawowi Fogelwedrowi
5:
sekretarzowi krola Ie
6:
msci rć rć rć rć rć